Vitajte vo farnosti sv. Gorazda a spoločníkov
v Košiciach

sväté omše
nedeľa: 7:00, 8:00, 9:15, 10:30, 16:00, 18:00
pondelok – piatok: 7:00, 16:00, 18:00;   sobota: 7:00 a 18:00
kostol sa otvára každý deň ráno o 6:15 a popoludní o 15:30; v sobotu o 17:15

 

sviatosť zmierenia pred rannou a večernou sv. omšou, okrem nedele

duchovná služba chorým - požiadajte v sakristii; v nebezpečenstve 0918 913 111

 

kancelária pondelok – piatok 16:00-17:30 (nachádza sa v sakristii kostola)

telefón (055) 64 30 628    mobil 0907 552 095     email farnostsvgorazd@gmail.com

číslo bankového účtu 640347512/0200     IČO 17146925   DIČ 2022975922

Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto vašej ceste. Odpovedzte Mu áno. - sv. Ján Pavol II.